فروش محصولات گروه ماشین سازی حفیظی به دو صورت انجام می‌شود :
۱.به صورت حضوری
۲.غیر حضوری

ارسال سفارشات
۱.تحویل و آموزش به صورت حضوری
۲.ارسال دستگاه ها از طریق پست، تیپاکس، اتوبوس رانی و باربری